English version below

Grupa SALESIANER to austriacka firma rodzinna, która od ponad 100 lat oferuje wynajem tekstyliów i usługi pralnicze najwyższej jakości. Dzięki sile innowacji i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, higienę i zdrowie, jest liderem rynku w  Austrii, Europie Środkowej, Południowej i Wschodniej.

Naszą kluczową działalnością jest kompleksowe zaopatrzenie w tekstylia i odzież roboczą dla hoteli, restauracji oraz przemysłu i handlu. Uzupełnieniem oferty jest najem odzieży Cleanroom do pomieszczeń czystych, urządzeń higieny do łazienek, a także mat czyszczących i reklamowych.

W centrum naszych działań są przede wszystkim ludzie i środowisko. Jesteśmy niezawodnym partnerem tworzącym wartość dodaną dla naszych klientów. Entuzjazm i zaufanie są podstawą naszego sukcesu gospodarczego. Wspólnie ponosimy odpowiedzialność za komfortowe miejsce pracy u naszych klientów. Dzięki innowacjom i technologii sprawiamy, że świat staje się bardziej higieniczny i bezpieczny.

Odzież Robocza & Czyściwo przemysłowe:

W dziale JOB zapewniamy naszym klientom funkcjonalną odzież roboczą o odpowiedniej i dostosowanej charakterystyce. Zakres usług naszego modelu all-in obejmuje m.in. dostarczenie tekstyliów, higieniczną obróbkę w uzgodnionym cyklu wymiany, odpowiednią konserwację, wymianę po normalnym zużyciu oraz dostawę i odbiór. Dopełnieniem naszej usługi jest zapewnienie dystrybutorów odzieży i pojemników na brudną bieliznę oraz związany z tym serwis szaf prowadzony przez naszych pracowników.

Czyściwo:

Wysoce chłonne i wytrzymałe bawełniane czyściwo wielokrotnego użytku do różnych rodzajów zabrudzeń.

Hotele & Gastronomia:

Gwarantujemy najwyższy poziom prania i dezynfekcji dla hoteli i gastronomii czy branży przemysłowej.

Maty:

Maty służą do różnych celów i zadań. Maty antyzmęczeniowe przynoszą wyraźne wsparcie dla stojących stanowisk pracy, co skutkuje pozytywnymi efektami ergonomicznymi. Maty zewnętrzne sprawiają, że gruby brud, drobny pył i wilgoć nie dostają się do budynku. Maty od SALESIANER nadają indywidualny styl, mogą zawierać dowolne komunikaty reklamowe.

Nasze dane kontaktowe:

SALESIANER MIETTEX Sp. z o. o.
ul. Górna 74, 95-050 Konstantynów Łódzki

e-mail: office@salesianer.pl
strona internetowa: www.salesianer.pl

SALESIANER is an Austrian family-owned company that has been providing high-quality laundry services and textile rental for over 100 years. With a focus on innovation and commitment to sustainable development, hygiene, and health, it is a market leader in Austria, Central, Southern, and Eastern Europe.

Our key activity involve comprehensive supply of textiles and workwear for hotels, restaurants, as well as the industrial and commercial sectors. We also offer our rental service for controlled environments, providing various cleanroom articles, hygiene equipment for bathrooms, as well as cleaning and promotional mats.

At the core of our operations are our employees and the environment. We strive to be a reliable partner, creating added value for our customers. Enthusiasm and trust form the basis of our economic success. Together, we take responsibility for creating comfortable workplaces at the production sites of our customers. Through innovation and technology, we contribute to making the world more hygienic and safe.

Workwear & Industrial Wipers:

Within this branch, we provide functional workwear with the appropriate properties. Our all-inclusive service model includes the supply of textiles, hygienic treatment in an agreed-upon exchange cycle, proper maintenance, replacement due to normal wear and tear, as well as delivery and pick-up.

Cleaning Cloths in a practical reusable system:

SALESIANER offers top-quality cleaning cloths, microfibre cloths along, with an excellent cleaning cycle. The various types of products available make them ideally suited to the different cleaning requirements in industry, commerce, trade and healthcare. The products are collected in special rolling boxes or containers, picked up by SALESIANER, professionally cleaned and processed.

Hotels & Gastronomy:

We guarantee the highest level of washing and disinfection for hotels, gastronomy and the industrial sector.

Mats:

Mats serve various purposes and tasks. Anti-fatigue mats provide clear support for standing workstations, yielding positive ergonomic effects. Outdoor mats prevent thick dirt, fine dust, and moisture from entering the building. Mats from SALESIANER can be customized with any advertising message, giving them an individual style.

Contact address:

SALESIANER MIETTEX Sp. z o. o.
ul. Górna 74, 95-050 Konstantynów Łódzki

e-mail: office@salesianer.pl
website: www.salesianer.pl