07.09.2020

Informacja o wyłonieniu Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle, w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego,

CZYTAJ WIĘCEJ
04.08.2020

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej wykonanie ocieplenia budynku nr 60 wraz z adaptacją części obiektu na pomieszczenia socjalne i gospodarcze zlokalizowanego na terenie Kompleksu 3 ŁSSE S.A. w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22/24

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej wykonanie ocieplenia budynku nr

CZYTAJ WIĘCEJ
13.01.2020

OGŁOSZENIE O DIALOGU KONKURENCYJNYM

ZAMAWIAJĄCY: Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G KRS:0000014128 NIP:725-14-86-825 REGON: 471537330 Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Dialog konkurencyjny związany z postępowaniem o udzielenie zamówienia na wyłonienie Wykonawcy wielobranżowej dokumentacji

CZYTAJ WIĘCEJ
09.12.2019

Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na usługi szkoleniowe świadczone z zakresu technologii 5G oraz jej wykorzystania w przemyśle dla Parterów Biznesowych Akceleratora Technologii S5

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie

CZYTAJ WIĘCEJ
26.11.2019

Przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy usług szkoleniowych świadczonych z zakresu technologii 5G oraz jej wykorzystania w przemyśle dla Parterów Biznesowych Akceleratora Technologii 5G

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy usług szkoleniowych świadczonych z zakresu technologii

CZYTAJ WIĘCEJ
21.11.2019

Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle, w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

Szanowni Państwo, w załączeniu przedstawiamy informację o wynikach postępowania na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” (zapytanie ofertowe z dn.08.11.2019r.) Dziękujemy za złożone oferty. Projekt „Modele

CZYTAJ WIĘCEJ