24.08.2022

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK” (zapytanie ofertowe nr 7/2022)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w dniu 23.08.2022r w wyniku przeprowadzonego postępowania nr  7/2022 oferty

CZYTAJ WIĘCEJ
09.08.2022

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę ekonomiczną S.A Programu działań z wkładu finansowego pobrexitowej rezerwy dostosowawczej przeznaczonej dla przedsiębiorców „Re_Open UK”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza zapytanie ofertowe nr 7/2022 na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem

CZYTAJ WIĘCEJ
02.08.2022

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie terenu porozbiórkowego na części działki o nr. ew. 80/39 obręb W-25 m. Łodzi”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn.

CZYTAJ WIĘCEJ