Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, Zakup samochodu służbowego na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

15.03.2019