Ogłoszenie o przetargu, Podstrefa Radomsko, Kompleks 2

13.07.2017

Przetarg łączny, mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Radomsko, położoną w Radomsku przy ul. Stolarzy

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW