Przetarg na wyłonienie Wykonawcy usunięcia kolizji napowietrznej linii energetycznej SN 15kV z terenu inwestycyjnego ŁSSE w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44

27.02.2014

Szanowni Państwo,

W załączniku znajdują się informacje i niezbędne załączniki dotyczące przetargu na wyłonienie Wykonawcy usunięcia kolizji napowietrznej linii energetycznej SN 15kV z terenu inwestycyjnego ŁSSE w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 przeznaczonego na zagospodarowanie strefowe w ramach realizowanego projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie terenu inwestycyjnego Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej położonego w Łodzi przy ul. Telefonicznej 30/44 w infrastrukturę techniczną i usunięcie kolizyjnej napowietrznej linii energetycznej SN- 15kV z tego terenu.

Projekt realizowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013; Oś priorytetowa III: Gospodarka, Innowacyjność, Przedsiębiorczość; Działanie III.4 Rozwój Otoczenia Biznesu.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW