Przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji projektowych – sprostowanie 2

27.02.2014

Zamawiający działając zgodnie z zapisem poz.11 Istotnych Warunków Zamówienia pragnie wnieść sprostowanie popełnionych oczywistych omyłek pisarskich w dokumentach przetargowych do pobrania przez Oferentów zamieszczonych na stronie internetowej ŁSSE S.A. tj.:

– w ogłoszeniu o przetargu, które ukazało się w Dzienniku Łódzkim i na stronie internetowej nastąpiła pomyłka w podaniu dnia tygodnia (środa) przy dacie 23.01.2012 r. powinno być: Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 najpóźniej do dnia 23.01.2012 r. (poniedziałek) do godz. 11°°.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2012 r. (poniedziałek) o godz. 12°° w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW