Przetarg nieograniczony na publikację reklamy w mediach branżowych niemieckich do przeprowadzenia kampanii wizerunkowej „ŁÓDZKIE-Strefa Biznesu Szyta na Miarę”

27.02.2014

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

ogłasza przetarg nieograniczony na :

 

Publikacja reklamy w mediach branżowych niemieckich do przeprowadzenia kampanii wizerunkowej „ŁÓDZKIE-Strefa Biznesu Szyta na Miarę”

 

Wymagany okres realizacji zamówienia :

  • rozpoczęcie: od dnia 05.11.2012r.
  • zakończenie: do dnia 11.11.2012r.

Przedmiotem zamówienia jest publikacja w mediach branżowych niemieckich 5 reklam prasowych kampanii „Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę” skierowanej do potencjalnych inwestorów z Niemiec zgodnie z projektem graficznym przedstawionym przez Zamawiającego.

Grupą docelową kampanii są:

  • regiony/landy w których siedziby mają największe koncerny niemieckie,
  • regiony/landy w których koncentruje się przemysł motoryzacyjny, logistyczny i AGD,
  • niemieccy przedsiębiorcy chcący zainwestować w Polsce i skorzystać z najwyższej w UE pomocy publicznej – od 50 % do 70 % w ŁSSE.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie w procentach:

  • cena : 100 %

Istotne Warunki Zamówienia wraz z formularzem ofertowym i kompletem załączników zamieszczono na stronie internetowej : www.sse.lodz.pl/przetargi.

Oferty należy składać w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) najpóźniej do dnia 25 października 2012 r. do godz. 16.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 października 2012r. o godz. 10.00 w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. lub telefonicznie pod numerem 42 275-50-50.

 

 

stopka-kolor
FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

 

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

90-349 Łódź

ul. ks. Tymienieckiego 22/24

macht folgende unbeschränkte Ausschreibung bekannt:

Veröffentlichung einer Werbung in deutschen Branchenmedien zur Durchführung einer Imagekampagne „ŁÓDZKIE-Maßgeschneiderte Businesszone”

 

Erforderliche Erfüllungsfrist:

– Beginn: seit dem 05.11.2012

– Beendigung: bis zum 11.11.2012

Gegenstand des Auftrags ist die Veröffentlichung, gemäß dem vor dem Auftraggeber vorgelegten grafischen Entwurf, von 5 Pressewerbungen für die Kampagne „Łódzkie – Maßgeschneiderte Businesszone”, die an potentielle Investoren aus Deutschland gerichtet ist, in deutschen Branchenmedien.

Die Zielgruppe der Kampagne sind:

– Regionen/Bundesländer, in denen die größten deutschen Konzerne ihren Sitz haben,

– Regionen/Bundesländer, in denen die Kfz-, logistische und Haushaltsgeräteindustrie konzentriert sind,

– deutsche Unternehmer, die in Polen investieren und die höchste in der EU öffentliche Beihilfe – von 50 % bis 70 % in der ŁSSE in Anspruch nehmen wollen.

Zuschlagskriterien und ihre Bedeutung in Prozenten:

– Preis 100 %

Das Lastenheft samt Angebotsformular und kompletten Anlagen sind auf folgender Internetseite veröffentlicht: www.sse.lodz.pl/przetargi.

Angebote sind im Sitz des Vorstands der Sonderwirtschaftszone Lodz AG (Sekretariat) spätestens bis zum 25. Oktober 2012 bis 16 Uhr einzureichen.

Die Angebote werden am 26. Oktober 2012 um 10.00 Uhr im Sitz des Vorstands der Sonderwirtschaftszone Lodz AG geöffnet.

Detaillierte Informationen über die Ausschreibung werden im Sitz des Vorstands der Sonderwirtschaftszone Lodz AG oder telefonisch unter der Nummer 42 275-50-50 erteilt.

Załączniki:

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW