Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy inwestycji obejmującej budowę zatok parkingowych dla samochodów ciężarowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. (przetarg unieważniony)

25.06.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy inwestycji obejmującej budowę zatok parkingowych dla samochodów ciężarowych zlokalizowanych wzdłuż drogi wewnętrznej ŁSSE S.A. (działka o nr ewid. 81/11 obręb 12 Ozorków).

Kryteria oceny ofert:
– cena: 80%
– termin wykonania zamówienia: 20%

Przewidywany termin realizacji całości zamówienia: do 2 miesięcy od dnia podpisania umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia.

Istotne Warunki Zamówienia z formularzem ofertowym i kompletem pozostałych załączników zostały udostępnione Oferentom na stronie internetowej ŁSSE S.A. www.sse.lodz.pl w zakładce „Przetargi“.

Oferty należy składać w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. (sekretariat) w Łodzi przy ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G do dnia 8.07.2019 r. do godz. 13ºº.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 8.07.2019 r. o godz. 1330 w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. w Sali konferencyjnej K3 zlokalizowanej na parterze przy recepcji głównej.Szczegółowe informacje na temat przetargu udzielane są w siedzibie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. pok. 1.15 lub telefonicznie (42 275 50 80).

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW