Sprzedaż wymagalnej wierzytelności przysługującej ŁSSE S.A.

27.02.2014