Wyniki rokowań, Podstrefa Ostrzeszów, Kompleks 1

22.10.2015

INFORMACJA
o wynikach rokowań mających na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE, Podstrefa Ostrzeszów, Kompleks 1.

W dniu 25 września 2015 roku zostały zakończone rokowania mające na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Ostrzeszów, Kompleks 1.

Ofertę do rokowań złożył Pan Zdzisław Poprawa prowadzący działalność gospodarczą pod firmą POPRAWA Producent Opakowań Tekturowych z siedzibą w miejscowości Rojów. Komisja rozstrzygnęła rokowania pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie
na działalność w ŁSSE. Jest to trzecie zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE
ww. Przedsiębiorcy.

INWESTOR:

Przedsiębiorca działa w branży opakowaniowej od roku 1990. Jest producentem opakowań
i kartonów z papieru i tektury. Specjalizuje się w produkcji opakowań wielkogabarytowych.

INWESTYCJA:

Projekt inwestycyjny Przedsiębiorcy ma na celu rozbudowę funkcjonującego na terenie Podstrefy Ostrzeszów zakładu oraz wzrost jego mocy produkcyjnych. Nowe przedsięwzięcie będzie obejmowało budowę hali produkcyjno-magazynowej oraz zakup nowych linii produkcyjnych.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 8.000.000,00 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku oraz zwiększyć dotychczasowe zatrudnienie kształtujące się na poziomie 80 pracowników poprzez zatrudnienie przy prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 16 nowych pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2018 roku i utrzymać na terenie Strefy zatrudnienie na poziomie łącznie co najmniej 96 pracowników przez okres co najmniej 3 lat.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW