Informacja o wyłonieniu wykonawcy na kompleksowe świadczenie usług prawnych związanych z realizacją Projektów: „Strefa RozwoYou 3.0” i „Strefa Transformacji”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania konkurencyjnego nr […]

Czytaj dalej… from Informacja o wyłonieniu wykonawcy na kompleksowe świadczenie usług prawnych związanych z realizacją Projektów: „Strefa RozwoYou 3.0” i „Strefa Transformacji”

Unieważnienie postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 ŁSSE S.A. zlokalizowanego w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G (działki nr 80/39, 80/13, 80/35 obręb W-25 miasta Łódź) zostało unieważnione.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy budowy […]

Czytaj dalej… from Unieważnienie postępowania konkurencyjnego na wyłonienie Wykonawcy budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 ŁSSE S.A. zlokalizowanego w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G (działki nr 80/39, 80/13, 80/35 obręb W-25 miasta Łódź) zostało unieważnione.

Informacja o postępowaniu na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku postępowania konkurencyjnego na świadczenie […]

Czytaj dalej… from Informacja o postępowaniu na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

Informacja o wyłonieniu wykonawcy na kompleksowe świadczenie usług prawnych związanych z realizacją Projektu „RE_D: RETHINK DIGITAL – CENTRAL POLAND DIGITALISATION HUB” (zapytanie ofertowe nr DI.092.98.2023.AK)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w dniu 21.12.2023r. w wyniku przeprowadzonego […]

Czytaj dalej… from Informacja o wyłonieniu wykonawcy na kompleksowe świadczenie usług prawnych związanych z realizacją Projektu „RE_D: RETHINK DIGITAL – CENTRAL POLAND DIGITALISATION HUB” (zapytanie ofertowe nr DI.092.98.2023.AK)

Unieważnienie postępowania na wyłonienie Wykonawcy inwestycji: Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na nieruchomości o nr ewid. 80/39 obręb W-25, znajdującej się w Łodzi przy ul. ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy inwestycji […]

Czytaj dalej… from Unieważnienie postępowania na wyłonienie Wykonawcy inwestycji: Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na nieruchomości o nr ewid. 80/39 obręb W-25, znajdującej się w Łodzi przy ul. ks. biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G