Zapytanie na transfer wiedzy z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystanie w przemyśle

30.07.2020

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

działając w imieniu Zamawiającego (Startupów), publikuje zapytanie ofertowego, którego przedmiotem jestświadczenie na rzecz Startupów – Beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach Programu “S5 – Akcelerator Technologii 5G” organizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w Łodzi i zawiązali Porozumienie o utworzeniu grupy zakupowej, usług transferu wiedzy tj. usług z zakresu technologii 5G, w tym jej wykorzystania w przemyśle, w dwóch etapach Programu: Inkubacji i Akceleracji.

Transfer wiedzy w ramach I etapu – Inkubacji realizowany w okresie od września 2020 r. do października 2020 roku obejmujący od 36 do 38 godzin na poszczególny Startup przeznaczony do realizacji dla 20 Startupów. Transfer wiedzy w ramach II Etapu – Akceleracji Głównej, realizowany w okresie od października 2020 do kwietnia 2021 roku obejmujący ok. 110 godzin dla każdego Startupu przeznaczony do realizacji dla nie mniej niż 5 a nie więcej niż 20 Startupów, spośród Startupów biorących udział w etapie Inkubacji (dokładna liczba Startupów w II etapie będzie znana po zakończeniu etapu Inkubacji).

 

Miejsce i termin składania ofert:

W dniu 21.08.2020 r., Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A., ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G, 90-349 Łódź, w odpowiedzi na pytania od potencjalnych Oferentów, wprowadziła zmiany do załącznika nr 3, tj. wzór umowy dotyczące paragrafu 5. Wprowadzone zmiany wpłynęły na termin składania ofert, który został wydłużony z 31.08.2020 r., godz. 10.00, do 4.09.2020 r., godz. 10.00.

Osoba kontaktowa: Magda Kubicka, magda.kubicka@sse.lodz.pl, tel. 607779755

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW