Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu pakietu reklamowe w branżowej TV niemieckiej w ramach kampanii “Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę”

27.02.2014

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu “Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę” jako narzędzie wspierające proces budowy marki “Łódzkie” w ramach Działania III.2 Podnoszenie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw, Oś Priorytetowa III: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 w załączniku znajduje się zapytanie ofertowe (w języku polskim i niemieckim) oraz pozostałe wymagane dokumenty dotyczące zakupu pakietu reklamowego w branżowej TV niemieckiej promującego kampanię “Łódzkie – Strefa Biznesu Szyta na Miarę”.

Zapraszamy do składania ofert!

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW