Zapytanie ofertowe na eksperta w zakresie technologii 5G w ramach projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

29.09.2019

W nawiązaniu do projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A , publikujemy zapytanie ofertowe eksperta w zakresie technologii 5G w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

 

W dn. 04.10.2019r zostały wprowadzone zmiany do zapytania ofertowego (pełny katalog wprowadzonych zmian wraz ze zmianą terminu składania ofert został zamieszczony w zapytaniu). Publikujemy uaktualnione dokumenty:

  • Zapytanie ofertowe
  • Formularz cenowy
  • Umowę

 

Projekt „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW