Zapytanie Ofertowe na Świadczenie Usług Doradczych w Zakresie Tworzenia Dedykowanych Modeli Akceleracyjnych w Programie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

25.09.2019

W nawiązaniu do projektu „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych” realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A , publikujemy zapytanie ofertowe dotyczące  świadczenia usług doradczych w zakresie tworzenia dedykowanych modeli akceleracyjnych w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych

Projekt „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

 

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW