Zmiany w ogłoszeniu przetargowym

28.02.2014

Łódzka Specjalne Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna

90-349 Łódź, ul. ks. Tymienieckiego 22/24

tel. (0-42) 676 27 53, 676 27 54 , fax. (0-42) 676 27 55

jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną informuje o zmianie w ogłoszeniu opublikowanym w Pulsie Biznesu dnia 8 stycznia 2010 roku, którego przedmiotem będzie wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łódź, Kompleks 11.W ogłoszeniu Zarząd ŁSSE S.A. zmienia następujący termin:

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 stycznia 2010 roku w siedzibie ŁSSE S.A. o godz. 11.00.”

Pozostałe warunki rokowań pozostają bez zmian. Szczegółowe informacje na temat rokowań udzielane są w siedzibie ŁSSE S.A. lub telefonicznie (0-42) 275 50 60, (0-42) 275 50 64.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW