BIP Decyzje o wsparciu

Decyzja o wsparciu nr 29/2021 udzielona przedsiębiorcom Radosławowi Zarębskiemu i Adamowi Wojtczakowi będących wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą ECAD S.C. RADOSŁAW ZARĘBSKI, ADAM WOJTCZAK w dniu 2 września 2021 roku.

Przedsiębiorcom Radosławowi Zarębskiemu i Adamowi Wojtczakowi będących wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą ECAD S.C. RADOSŁAW ZARĘBSKI, ADAM WOJTCZAK w dniu 2 września 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 29/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.263.800,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.942.940,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 28/2021 udzielona spółce K-Flex Polska Sp. z o.o. w dniu 26 sierpnia 2021 roku.

Przedsiębiorcy K-Flex Polska Sp. z o.o. w dniu 26 sierpnia 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 28/2021.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 55.993.525,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 72.791.582,50 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 27/2021 udzielona spółce Prefabbricati Sp. z o.o. w dniu 19 sierpnia 2021 roku.

Spółce Prefabbricati Sp. z o.o. w dniu 19 sierpnia 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 27/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 10.328.355,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 13.426.861,50 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 26/2021 udzielona Przedsiębiorcy Mariuszowi Adamskiemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ADAMS GROUP MARIUSZ ADAMSKI w dniu 5 sierpnia 2021 roku.

Przedsiębiorcy Mariuszowi Adamskiemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ADAMS GROUP MARIUSZ ADAMSKI w dniu 5 sierpnia 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 26/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.600.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.280.000,00 PLN.
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 25/2021 udzielona spółce KABO Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2021 roku.

KABO Sp. z o.o. w dniu 22 lipca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 25/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.000.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 11.700.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 24/2021 udzielona spółce ZUTMAR Sp. z o.o. w dniu 15 lipca 2021 roku.

ZUTMAR Sp. z o.o. w dniu 15 lipca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 24/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.520.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 4.576.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 23/2021 udzielona spółce Moderna Poland Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2021 roku.

Spółce Moderna Poland Sp. z o.o. w dniu 30 czerwca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 23/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.154.048,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.700.262,40 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 22/2021 udzielona spółce Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2021 roku.

Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. w dniu 17 czerwca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 22/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 11.177.347,50 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 14.530.551,75 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 21/2021 udzielona spółce Smart Solutions Sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2021 roku.

Przedsiębiorcy Smart Solutions Sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 21/2021.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.300.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 4.290.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 20/2021 udzielona spółce Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2021 roku.

Yangtze Optical Fibre and Cable (Poland) Sp. z o.o. w dniu 10 czerwca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 20/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 48.450.325,35 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 62.985.422,50 PLN;
 3. wwysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 19/2021 udzielona spółce Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych 'Mister' Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp. j. w dniu 27 maja 2021 roku.

Przedsiębiorcy Zakład Produkcji Artykułów Spożywczych “Mister” Karol Binkowski, Ryszard Binkowski Sp. j. w dniu 27 maja 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 19/2021.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.112.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.946.250,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 18/2021 udzielona przedsiębiorcom Krystynie Kasznickiej, Krzysztofowi Kasznickiemu i Adamowi Kasznickiemu będących wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą PPHU TRANS-TEX S.C. Krystyna Kasznicka, Krzysztof Kasznicki, Adam Kasznicki w dniu 20 maja 2021 roku.

Przedsiębiorcom Krystynie Kasznickiej, Krzysztofowi Kasznickiemu i Adamowi Kasznickiemu będących wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą PPHU TRANS-TEX S.C. Krystyna Kasznicka, Krzysztof Kasznicki, Adam Kasznicki w dniu 20 maja 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 18/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.555.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.221.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 1.842.500,00 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 17/2021 udzielona spółce HFC Prestige Service Poland Sp. z o.o. w dniu 13 maja 2021 roku.

Spółce HFC Prestige Service Poland Sp. z o.o. w dniu 13 maja 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 17/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 22.949.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 29.834.350,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 16/2021 udzielona spółce Husqvarna Poland Sp. z o.o. w dniu 8 kwietnia 2021 roku.

Spółce Husqvarna Poland Sp. z o.o. w dniu 8 kwietnia 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 16/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 950.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.235.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 15/2021 udzielona spółce Janmar Centrum Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 30 marca 2021 roku.

Spółce Janmar Centrum Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 30 marca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 15/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 29.250.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 38.025.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 14/2021 udzielona spółce POPRAVA Sp. z o.o. sp. k. w dniu 25 marca 2021 roku.

Przedsiębiorcy POPRAVA Sp. z o.o. sp. k. w dniu 25 marca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 14/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 19.404.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 25.225.200,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 13/2021 udzielona spółce Scanreco Poland Sp. z o.o. w dniu 23 marca 2021 roku.

Przedsiębiorcy Scanreco Poland Sp. z o.o. w dniu 23 marca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 13/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.379.345,70 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.593.149,41 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 12/2021 udzielona spółce Completio Sp. z o.o. w dniu 18 marca 2021 roku.

Przedsiębiorcy Completio Sp. z o.o. w dniu 18 marca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 12/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.695.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.503.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 11/2021 udzielona Przedsiębiorcy Mariuszowi Adamskiemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ADAMS GROUP MARIUSZ ADAMSKI w dniu 18 marca 2021 roku.

Przedsiębiorcy Mariuszowi Adamskiemu będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: ADAMS GROUP MARIUSZ ADAMSKI w dniu 18 marca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 11/2021.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 10.482.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 13.627.250,00 PLN.
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 10/2021 udzielona Przedsiębiorcy Łukaszowi Stępniowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE EKOINŻBUD ŁUKASZ STĘPIEŃ w dniu 11 marca 2021 roku.

Przedsiębiorcy Łukaszowi Stępniowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE EKOINŻBUD ŁUKASZ STĘPIEŃ w dniu 11 marca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 10/2021.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.248.510,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.923.063,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 999.999,50 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 9/2021 udzielona przedsiębiorcy Annie Marii Fijałkowskiej będącej osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Anna Maria Fijałkowska 'ANDRO' w dniu 4 marca 2021 roku.

Przedsiębiorcy Annie Marii Fijałkowskiej będącej osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Anna Maria Fijałkowska “ANDRO” w dniu 4 marca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 9/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.500.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.150.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 3.499.980,00 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 8/2021 udzielona spółce Systema Polska Sp. z o.o. w dniu 1 marca 2021 roku.

Przedsiębiorcy Systema Polska Sp. z o.o. w dniu 1 marca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 8/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.020.100,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.826.130,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 7/2021 udzielona spółce Waw 11 Sp. z o.o. w dniu 1 marca 2021 roku.

Przedsiębiorcy Waw 11 Sp. z o.o. w dniu 1 marca 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 7/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.350.000,00 EUR;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.500.000,00 EUR;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 6/2021 udzielona spółce Tartak Witkowscy Sp. j. w dniu 22 lutego 2021 roku.

Przedsiębiorcy Tartak Witkowscy Sp. j. w dniu 22 lutego 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 6/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.903.850,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.775.005,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 5/2021 udzielona spółce Indorama Ventures Recycling Poland Sp. z o.o. w dniu 18 lutego 2021 roku.

Indorama Ventures Recycling Poland Sp. z o.o. w dniu 18 lutego 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 5/2021.

Zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 30.228.274,13 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 39.296.756,36 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 4/2021 udzielona spółce TOMPLAN Sp. z o.o. w dniu 10 lutego 2021 roku.

Przedsiębiorcy TOMPLAN Sp. z o.o. w dniu 10 lutego 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 4/2021.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.126.821,21 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.664.867,58 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 3/2021 udzielona spółce Europochette Polska Sp. z o.o. w dniu 10 lutego 2021 roku.

Spółce Europochette Polska Sp. z o.o. w dniu 10 lutego 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 3/2021.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.732.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.252.250,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 2/2021 udzielona spółce Fabryka Mebli „MEBLOSIEK” Sp. z o.o. w dniu 4 lutego 2021 roku.

Spółce Fabryka Mebli „MEBLOSIEK” Sp. z o.o. w dniu 4 lutego 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 2/2021.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.200.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.360.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 1/2021 udzielona spółce „Food Service” Sp. z o.o. w dniu 21 stycznia 2021 roku.

Spółce „Food Service” Sp. z o.o. w dniu 21 stycznia 2021 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 1/2021.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 17.542.350,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 22.805.055,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 38/2020 udzielona spółce „AKROBUD” Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Spółce „AKROBUD” Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 30 grudnia 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 38/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 4.600.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.980.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 37/2020 udzielona przedsiębiorcy Michałowi Balcerzakowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe 'MIKA - TRANS II' Michał Balcerzak w dniu 30 grudnia 2020 roku.

Przedsiębiorcy Michałowi Balcerzakowi będącemu osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą: Przedsiębiorstwo Spedycyjno Transportowe “MIKA – TRANS II” Michał Balcerzak w dniu 30 grudnia 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 37/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.210.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.573.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 36/2020 udzielona spółce AMBRO Logistics Sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2020 roku.

Przedsiębiorcy AMBRO Logistics Sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 36/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.600.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.280.000,00 PLN.
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 35/2020 udzielona spółce Opharm Sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2020 roku.

Spółce Opharm Sp. z o.o. w dniu 17 grudnia 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 35/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.114.050,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 11.848.265,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 34/2020 udzielona spółce S 54 Sp. z o.o. w dniu 14 grudnia 2020 roku.

Spółce S 54 Sp. z o.o. w dniu 14 grudnia 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 34/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 91.378.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 107.128.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 32/2020 udzielona spółce N&N Nadratowski Sp. j. w dniu 10 grudnia 2020 roku.

Przedsiębiorcy N&N Nadratowski Sp. j. w dniu 10 grudnia 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 32/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.175.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.727.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 31/2020 udzielona Grzegorzowi Mularczykowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Grzegorz Mularczyk „MEGSTYL” w dniu 3 grudnia 2020 roku.

Firmie Grzegorz Mularczyk „MEGSTYL” w dniu 3 grudnia 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 31/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.225.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.792.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 30/2020 udzielona spółce Welox Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 26 listopada 2020 roku.

Spółce Welox Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 26 listopada 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 30/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.854.600,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.410.980,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 29/2020 udzielona Pawłowi Nowakowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą: Paweł Nowak – „Agro-Masz” w dniu 26 listopada 2020 roku.

Firmie Paweł Nowak – Agro-Masz” w dniu 26 listopada 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 29/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 13.500.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 17.550.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 28/2020 udzielona spółce ARES Bracia Maciołek Sp. z o.o. sp. k. w dniu 19 listopada 2020 roku.

Przedsiębiorcy ARES Bracia Maciołek Sp. z o.o. sp. k. w dniu 19 listopada 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 28/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.482.700,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.227.510 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 27/2020 udzielona spółce EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 19 listopada 2020 roku.

Przedsiębiorcy EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 19 listopada 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 27/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.200.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.360.000,00 PLN
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 26/2020 udzielona spółce Portocello Investments Sp. z o.o. w dniu 5 listopada 2020 roku.

Spółce Portocello Investments Sp. z o.o. w dniu 5 listopada 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 26/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 63.000.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 81.900.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 25/2020 udzielona spółce Oxyline Sp. z o.o. w dniu 22 października 2020 roku.

Spółce Oxyline Sp. z o.o. w dniu 22 października 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 25/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 14.575.508,75 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 18.948.161,38 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 24/2020 udzielona spółce Langendorf Polska Sp. z o.o. w dniu 8 października 2020 roku.

Przedsiębiorcy Langendorf Polska Sp. z o.o. w dniu 8 października 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 24/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 13.048.350,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 16.962.855,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 23/2020 udzielona przedsiębiorcom Aldonie Łyga i Grzegorzowi Łyga będącym wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowa Chrupex S.C. Łyga Aldona, Łyga Grzegorz w dniu 15 września 2020 roku.

Przedsiębiorcom Aldonie Łyga i Grzegorzowi Łyga będącym wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą Firma Produkcyjno-Handlowa Chrupex S.C. Łyga Aldona, Łyga Grzegorz w dniu 15 września 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 23/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 880.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.144.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 21/2020 udzielona Adamowi Ziętkowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Adam Adam Ziętek w dniu 24 sierpnia 2020 roku.

Adamowi Ziętkowi prowadzącemu działalność gospodarczą pod nazwą Firma Adam Adam Ziętek w dniu 24 sierpnia 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 21/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 11.250.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 14.625.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 20/2020 udzielona spółce Crusil Sp. z o.o. w dniu 30 lipca 2020 roku.

Spółce Crusil Sp. z o.o. w dniu 30 lipca 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 20/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 27.775.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 36.107.500,00 PLN.
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 19/2020 udzielona spółce Oxyline Sp. z o.o. w dniu 27 lipca 2020 roku.

Przedsiębiorcy Oxyline Sp. z o.o. w dniu 27 lipca 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 19/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.760.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.288.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 18/2020 udzielona spółce Ontex Polska Sp. z o.o. w dniu 23 lipca 2020 roku.

Przedsiębiorcy Ontex Polska Sp. z o.o. w dniu 23 lipca 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 18/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 12.350.240,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 16.055.312,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 17/2020 udzielona spółce Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. w dniu 16 lipca 2020 roku.

Spółce Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. w dniu 16 lipca 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 17/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.780.646,25 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 10.114.840,13 PLN.
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 15/2020 udzielona firmie JATECH Arkadiusz Jach w dniu 9 lipca 2020 roku.

Firmie JATECH Arkadiusz Jach w dniu 9 lipca 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 15/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 709.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 922.350,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 14/2020 udzielona spółce Roldrob S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku.

Spółce Roldrob S.A. w dniu 25 czerwca 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 14/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 8.140.370,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 10.582.481,00 PLN.
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 13/2020 udzielona spółce POPRAVA Sp. z o.o. sp. k. w dniu 10 czerwca 2020 roku.

Przedsiębiorcy POPRAVA Sp. z o.o. sp. k. w dniu 10 czerwca 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 13/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 10.500.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 13.650.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 12/2020 udzielona spółce Roldrob S.A. w dniu 14 maja 2020 roku.

Spółce Roldrob S.A. w dniu 14 maja 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 12/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.160.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 8.008.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 11/2020 udzielona spółce Grupa Producentów Rolnych „Zboża Wielkopolskie” Sp. z o.o. w dniu 14 maja 2020 roku.

Spółce Grupa Producentów Rolnych „Zboża Wielkopolskie” Sp. z o.o. w dniu 14 maja 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 11/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 43.661.964,64 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 56.760.554,03 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 10/2020 udzielona spółce Aristo Eco Home Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 12 maja 2020 roku.

Spółce Aristo Eco Home Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 12 maja 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 10/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 19.525.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 25.382.500,00 PLN.
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 9/2020 udzielona spółce Kwazar Corporation Sp. z o.o. w dniu 19 marca 2020 roku.

Przedsiębiorcy Kwazar Corporation Sp. z o.o. w dniu 19 marca 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 9/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 4.997.700,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.497.010,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 8/2020 udzielona spółce Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. w dniu 12 marca 2020 roku.

Spółce Wood-Mizer Industries Sp. z o.o. w dniu 12 marca 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 8/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.962.050,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 10.350.665,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 7/2020 udzielona spółce Food Colours Bożena Perczak Sp. j. w dniu 5 marca 2020 roku.

Przedsiębiorcy Food Colours Bożena Perczak Sp. j. w dniu 5 marca 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 7/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.173.720,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 4.125.836,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 6/2020 udzielona spółce Alcon Polska Sp. z o.o. w dniu 14 lutego 2020 roku.

Spółce Alcon Polska Sp. z o.o. w dniu 14 lutego 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 6/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.500.595,20 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.750.773,76 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 5/2020 udzielona spółce Ceramika Tubądzin Sp. z o.o. w dniu 6 lutego 2020 roku.

Przedsiębiorcy Ceramika Tubądzin Sp. z o.o.  w dniu 6 lutego 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 5/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.051.874,90 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.167.437,37 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 4/2020 udzielona spółce EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. sp. k. w dniu 6 lutego 2020 roku.

Przedsiębiorcy EURO-EKOL Myjnie Bezdotykowe Sp. z o.o. sp. k. w dniu 6 lutego 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 4/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.200.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.360.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 3/2020 udzielona firmie Paweł Nowak – „AGRO-MASZ” w dniu 6 lutego 2020 roku.

Przedsiębiorcy Paweł Nowak – „AGRO-MASZ” w dniu 6 lutego 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 3/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.900.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 12.870.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 2/2020 udzielona spółce INTERPRINT Polska Sp. z o.o. w dniu 30 stycznia 2020 roku.

Przedsiębiorcy INTERPRINT Polska Sp. z o.o. w dniu 30 stycznia 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 2/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 22.155.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 28.801.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 1/2020 udzielona spółce Lubatherm Innovation Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020 roku.

Spółce Lubatherm Innovation Sp. z o.o. w dniu 23 stycznia 2020 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 1/2020.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 29.407.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 38.229.750,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 34/2019 udzielona spółce JAR Aromaty Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Spółce JAR Aromaty Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 30 grudnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 34/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 8.400.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 10.920.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 33/2019 udzielona spółce AGRO-FOOD POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 30 grudnia 2019 roku.

Przedsiębiorcy AGRO-FOOD POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 30 grudnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 33/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.155.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.501.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 32/2019 udzielona spółce Adamed Pharma S.A. w dniu 20 grudnia 2019 roku.

Przedsiębiorcy Adamed Pharma S.A. w dniu 20 grudnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 32/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 80.113.600,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 92.964.130,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 31/2019 udzielona spółce Marex Technology M. Szymański A. Szczepański Sp. j. w dniu 19 grudnia 2019 roku.

Przedsiębiorcy Marex Technology M. Szymański A. Szczepański Sp. j. w dniu 19 grudnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 31/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.600.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 8.580.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 30/2019 udzielona spółce CEFEA Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 19 grudnia 2019 roku.

Spółce CEFEA Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 19 grudnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 30/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.460.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.198.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 29/2019 udzielona spółce Wipasz S.A. w dniu 19 grudnia 2019 roku.

Spółce Wipasz S.A. w dniu 19 grudnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 29/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.500.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.150.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 28/2019 udzielona spółce Amargo Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 29 listopada 2019 roku.

Spółce Amargo Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 29 listopada 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 28/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.880.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.744.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 27/2019 udzielona spółce „PLASTEM” P. Ciupa i T. Teodorczyk Sp. j. w dniu 29 listopada 2019 roku.

Spółce „PLASTEM” P. Ciupa i T. Teodorczyk Sp. j. w dniu 29 listopada 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 27/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.624.400,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.411.720,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 26/2019 udzielona firmie Rafał Szarzała Centrum Produkcyjno-Handlowe „Szarpol” w dniu 21 listopada 2019 roku.

Firmie Rafał Szarzała Centrum Produkcyjno-Handlowe „Szarpol” w dniu 21 listopada 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 26/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.109.250,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.742.025,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 25/2019 udzielona spółce Johnson Matthey Batteries Poland Sp. z o.o. w dniu 8 listopada 2019 roku.

Przedsiębiorcy Johnson Matthey Batteries Poland Sp. z o.o. w dniu 8 listopada 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 25/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 67.687.825,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 79.946.250,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 24/2019 udzielona przedsiębiorcom Marzenie Markuszewskiej, Michałowi Markuszewskiemu i Kartonat Sp. z o.o. będącym wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą KARTONAT S.C. Markuszewski Michał, Markuszewska Marzena w dniu 8 listopada 2019 roku.

Przedsiębiorcom Marzenie Markuszewskiej, Michałowi Markuszewskiemu i Kartonat Sp. z o.o. będącym wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą KARTONAT S.C. Markuszewski Michał, Markuszewska Marzena w dniu 8 listopada 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 24/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.502.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.253.250,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 23/2019 udzielona spółce Kupiec Sp. z o.o. w dniu 3 października 2019 roku.

Przedsiębiorcy Kupiec Sp. z o.o. w dniu 3 października 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 23/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 10.000.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 13.000.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 22/2019 udzielona spółce Union Industries Polska Sp. z o.o. w dniu 26 września 2019 roku.

Przedsiębiorcy Union Industries Polska Sp. z o.o. w dniu 26 września 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 22/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 22.067.721,90 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 28.688.038,40 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 21/2019 udzielona spółce COLLABERA POLAND Sp. z o.o. w dniu 26 września 2019 roku.

Przedsiębiorcy COLLABERA POLAND Sp. z o.o. w dniu 26 września 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 21/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.400.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.820.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 20/2019 udzielona spółce SALVE-MEDICA Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 20 września 2019 roku.

Przedsiębiorcy SALVE-MEDICA Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 20 września 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 20/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.422.950,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.049.835,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 19/2019 udzielona spółce BONA-AGRA Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku.

Przedsiębiorcy BONA-AGRA Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 19/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.400.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.020.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 18/2019 udzielona spółce Modular System Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku.

Przedsiębiorcy Modular System Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 18/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 4.099.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.329.350,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 17/2019 udzielona spółce FF Marka Własna Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku.

Przedsiębiorcy FF Marka Własna Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 17/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 48.785.010,75 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 63.420.513,98 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 16/2019 udzielona spółce Nippon Seiki Poland Sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Przedsiębiorcy Nippon Seiki Poland Sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 16/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 28.175.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 36.627.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 15/2019 udzielona spółce Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Przedsiębiorcy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 24 czerwca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 15/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.460.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.070.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 14/2019 udzielona spółce MIRWAL Mirosław Pryc, Waldemar Pryc Sp. j. w dniu 13 czerwca 2019 roku.

Przedsiębiorcy MIRWAL Mirosław Pryc, Waldemar Pryc Sp. j. w dniu 13 czerwca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 14/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.804.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.345.850,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 13/2019 udzielona spółce Sonoco Consumer Products Poland Sp. z o.o. w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Przedsiębiorcy Sonoco Consumer Products Poland Sp. z o.o. w dniu 25 kwietnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 13/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.600.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.280.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 12/2019 udzielona spółce Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych „Biała Góra” Sp. z o.o. w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Przedsiębiorcy Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych „Biała Góra” Sp. z o.o. w dniu 25 kwietnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 12/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 34.637.044,40 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 45.028.157,72PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 11/2019 udzielona spółce BROWIN Sp. z o.o. sp. k. w dniu 11 kwietnia 2019 roku.

Przedsiębiorcy BROWIN Sp. z o.o. sp. k. w dniu 11 kwietnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 11/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.000.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 11.700.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 10/2019 udzielona spółce Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o. w dniu 28 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o. w dniu 28 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 10/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 59 859 000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 63 499 000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 9/2019 udzielona spółce Sirmax Polska Sp. z o.o. w dniu 14 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy Sirmax Polska Sp. z o.o. w dniu 14 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 9/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 571.825,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 25.443.372,50 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 8/2019 udzielona spółce LOGISTIKO Sp. z o.o. w dniu 14 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy LOGISTIKO Sp. z o.o. w dniu 14 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 8/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.339.502,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.041.352,60 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 7/2019 udzielona spółce GG TECH POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 7 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy GG TECH POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 7 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 7/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 4.950.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.435.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 6/2019 udzielona spółce ARTFOL Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 7 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy ARTFOL Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 7 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 6/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.475.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.217.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 5/2019 udzielona spółce K-Flex Polska Sp. z o.o. w dniu 7 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy K-Flex Polska Sp. z o.o. w dniu 7 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 5/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 581.504,25 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 43.655.955,52 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 4/2019 udzielona spółce PLATINET S.A. w dniu 7 lutego 2019 roku.

Przedsiębiorcy PLATINET S.A. w dniu 7 lutego 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 4/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.638.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.929.400,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 3/2019 udzielona Anicie Grabickiej, Krzysztofowi Grabickiemu i Izabeli Wilk będącymi wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą PPHU „LINPOL” Spółka cywilna Anita Grabicka, Krzysztof Grabicki, Izabela Wilk w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Przedsiębiorcy Anicie Grabickiej, Krzysztofowi Grabickiemu i Izabeli Wilk będącymi wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą PPHU „LINPOL” Spółka cywilna Anita Grabicka, Krzysztof Grabicki, Izabela Wilk w dniu 31 stycznia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 3/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 513.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.267.550,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 2/2019 udzielona spółce IMPEXMETAL S.A. w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Przedsiębiorcy IMPEXMETAL S.A. w dniu 31 stycznia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 2/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 61 273 000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 71 629 525,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 1/2019 udzielona spółce Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. w dniu 17 stycznia 2019 roku.

Przedsiębiorcy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. w dniu 17 stycznia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 1/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 371.110,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 43.382.430,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 8/2018 udzielona spółce Haering Polska Sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Przedsiębiorcy Haering Polska Sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 8/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 79 947 875,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 92 652 875,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 7/2018 udzielona spółce Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol Łagodziński Sp. j. w dniu 14 grudnia 2018 roku.

Przedsiębiorcy Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol Łagodziński Sp. j. w dniu 14 grudnia 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 7/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 925.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.502.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 6/2018 udzielona spółce WIELTON S.A. w dniu 10 grudnia 2018 roku.

Przedsiębiorcy WIELTON S.A. w dniu 10 grudnia 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 6/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 16.800.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 21.840.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 5/2018 udzielona spółce UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. w dniu 23 listopada 2018 roku.

Przedsiębiorcy UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. w dniu 23 listopada 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 5/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 92 549 870,70 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 109 034 681,91 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 4/2018 udzielona spółce Stalatube Sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2018 roku.

Przedsiębiorcy Stalatube Sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 4/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 086.276,57 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 712.159,54 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 3/2018 udzielona spółce WDX S.A. w dniu 6 listopada 2018 roku.

Przedsiębiorcy WDX S.A. w dniu 6 listopada 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 3/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 21.000.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 27.300.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 2/2018 udzielona spółce ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. sp. k. w dniu 17 października 2018 roku.

Przedsiębiorcy ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. sp. k. w dniu 17 października 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu
nr 2/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 500.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 875.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 1/2018 udzielona spółce Colian Sp. z o.o. w dniu 14 października 2018 roku.

Przedsiębiorcy Colian Sp. z o.o. w dniu 14 października 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 1/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 29.200.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 37.960.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.