BIP Decyzje o wsparciu

Decyzja o wsparciu nr 19/2019 udzielona spółce BONA-AGRA Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku.

Przedsiębiorcy BONA-AGRA Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 19/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.400.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.020.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 18/2019 udzielona spółce Modular System Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku.

Przedsiębiorcy Modular System Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 18/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 4.099.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.329.350,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 17/2019 udzielona spółce FF Marka Własna Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku.

Przedsiębiorcy FF Marka Własna Sp. z o.o. w dniu 18 lipca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 17/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 48.785.010,75 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 63.420.513,98 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 16/2019 udzielona spółce Nippon Seiki Poland Sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2019 roku.

Przedsiębiorcy Nippon Seiki Poland Sp. z o.o. w dniu 27 czerwca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 16/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 28.175.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 36.627.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 15/2019 udzielona spółce Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Przedsiębiorcy Moje Bambino Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 24 czerwca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 15/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.460.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.070.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 14/2019 udzielona spółce MIRWAL Mirosław Pryc, Waldemar Pryc Sp. j. w dniu 13 czerwca 2019 roku.

Przedsiębiorcy MIRWAL Mirosław Pryc, Waldemar Pryc Sp. j. w dniu 13 czerwca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 14/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 1.804.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.345.850,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 13/2019 udzielona spółce Sonoco Consumer Products Poland Sp. z o.o. w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Przedsiębiorcy Sonoco Consumer Products Poland Sp. z o.o. w dniu 25 kwietnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 13/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 5.600.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.280.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 12/2019 udzielona spółce Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych „Biała Góra” Sp. z o.o. w dniu 25 kwietnia 2019 roku.

Przedsiębiorcy Tomaszowskie Kopalnie Surowców Mineralnych „Biała Góra” Sp. z o.o. w dniu 25 kwietnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 12/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 34.637.044,40 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 45.028.157,72PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 11/2019 udzielona spółce BROWIN Sp. z o.o. sp. k. w dniu 11 kwietnia 2019 roku.

Przedsiębiorcy BROWIN Sp. z o.o. sp. k. w dniu 11 kwietnia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 11/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.000.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 11.700.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 10/2019 udzielona spółce Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o. w dniu 28 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy Corning Optical Fiber Polska Sp. z o.o. w dniu 28 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 10/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 59 859 000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 63 499 000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 9/2019 udzielona spółce Sirmax Polska Sp. z o.o. w dniu 14 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy Sirmax Polska Sp. z o.o. w dniu 14 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 9/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 571.825,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 25.443.372,50 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 8/2019 udzielona spółce LOGISTIKO Sp. z o.o. w dniu 14 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy LOGISTIKO Sp. z o.o. w dniu 14 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 8/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.339.502,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.041.352,60 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 7/2019 udzielona spółce GG TECH POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 7 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy GG TECH POLSKA Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 7 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 7/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 4.950.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 6.435.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 6/2019 udzielona spółce ARTFOL Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 7 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy ARTFOL Sp. z o.o. Sp. k. w dniu 7 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 6/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.475.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.217.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 5/2019 udzielona spółce K-Flex Polska Sp. z o.o. w dniu 7 marca 2019 roku.

Przedsiębiorcy K-Flex Polska Sp. z o.o. w dniu 7 marca 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 5/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 581.504,25 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 43.655.955,52 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 4/2019 udzielona spółce PLATINET S.A. w dniu 7 lutego 2019 roku.

Przedsiębiorcy PLATINET S.A. w dniu 7 lutego 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 4/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 7.638.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 9.929.400,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 3/2019 udzielona Anicie Grabickiej, Krzysztofowi Grabickiemu i Izabeli Wilk będącymi wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą PPHU „LINPOL” Spółka cywilna Anita Grabicka, Krzysztof Grabicki, Izabela Wilk w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Przedsiębiorcy Anicie Grabickiej, Krzysztofowi Grabickiemu i Izabeli Wilk będącymi wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą PPHU „LINPOL” Spółka cywilna Anita Grabicka, Krzysztof Grabicki, Izabela Wilk w dniu 31 stycznia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 3/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 513.500,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 3.267.550,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 2/2019 udzielona spółce IMPEXMETAL S.A. w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Przedsiębiorcy IMPEXMETAL S.A. w dniu 31 stycznia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 2/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 61 273 000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 71 629 525,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 1/2019 udzielona spółce Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. w dniu 17 stycznia 2019 roku.

Przedsiębiorcy Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o. w dniu 17 stycznia 2019 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 1/2019.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 371.110,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 43.382.430,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 8/2018 udzielona spółce Haering Polska Sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2018 roku.

Przedsiębiorcy Haering Polska Sp. z o.o. w dniu 28 grudnia 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 8/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 79 947 875,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 92 652 875,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 7/2018 udzielona spółce Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol Łagodziński Sp. j. w dniu 14 grudnia 2018 roku.

Przedsiębiorcy Zakład Mechaniki Maszyn Bukpol Łagodziński Sp. j. w dniu 14 grudnia 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 7/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 925.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 2.502.500,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 6/2018 udzielona spółce WIELTON S.A. w dniu 10 grudnia 2018 roku.

Przedsiębiorcy WIELTON S.A. w dniu 10 grudnia 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 6/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 16.800.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 21.840.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 5/2018 udzielona spółce UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. w dniu 23 listopada 2018 roku.

Przedsiębiorcy UMA INVESTMENTS Sp. z o.o. w dniu 23 listopada 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 5/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 92 549 870,70 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 109 034 681,91 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 4/2018 udzielona spółce Stalatube Sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2018 roku.

Przedsiębiorcy Stalatube Sp. z o.o. w dniu 19 listopada 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 4/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 086.276,57 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 712.159,54 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 3/2018 udzielona spółce WDX S.A. w dniu 6 listopada 2018 roku.

Przedsiębiorcy WDX S.A. w dniu 6 listopada 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 3/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 21.000.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 27.300.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 2/2018 udzielona spółce ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. sp. k. w dniu 17 października 2018 roku.

Przedsiębiorcy ZPOW Agros Nova Sp. z o.o. sp. k. w dniu 17 października 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu
nr 2/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 500.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 875.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.

Decyzja o wsparciu nr 1/2018 udzielona spółce Colian Sp. z o.o. w dniu 14 października 2018 roku.

Przedsiębiorcy Colian Sp. z o.o. w dniu 14 października 2018 roku została udzielona decyzja o wsparciu nr 1/2018.

Zgodnie z art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o wspieraniu nowych inwestycji informujemy, że:

 1. minimalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 29.200.000,00 PLN;
 2. maksymalna możliwa wysokość pomocy publicznej przysługująca przedsiębiorcy wyniesie 37.960.000,00 PLN;
 3. wysokość pomocy publicznej, innej niż wsparcie, udzielone przedsiębiorcy w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych określonych w decyzji o wsparciu wynosi 0 PLN.