Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

ul. Księdza Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G 90-349 Łódź,

90-349 Łódź, Polska

tel. (+48 42) 676 27 53, 676 27 54

fax. (+48 42) 676 27 55

e-mail: info@sse.lodz.pl

Internet: www.sse.lodz.pl

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, przy ul. Ks. Bpa Wincentego Tymienieckiego 22G wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000014128. NIP:725-14-86-825REGON: 471537330 Kapitał zakładowy: 24.927.000,00 PLN w całości wpłacony.