Organy Spółki

– Zarząd

– Rada Nadzorcza

– Walne Zgromadzenie

Redaktor strony: Marta Zdrzynicka

Telefon kontaktowy: +48 42 275 50 53

mail: marta.zdrzynicka@sse.lodz.pl

Instrukcja korzystania

Udostępniający: Małgorzata Prochowska

Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Zdrzynicka

Czas udostępnienia: 03-04-2014 (po raz pierwszy 02-12-2011)

Czas wytworzenia: 02-12-2011