Przedmiot działania

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna (ŁSSE S.A.) jest zarządzającym łódzką specjalną strefą ekonomiczną, utworzoną Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 46, poz. 289 z dnia 14 maja 1997 r.), na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 274 z późn. zm.).

Celem Spółki jest podejmowanie działań służących rozwojowi oraz wzrostowi gospodarczemu regionu łódzkiego.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura

81.29.Z Pozostałe sprzątanie

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywanymi na zlecenie

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów

64.91.Z Leasing finansowy

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy

52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

47.30.Z Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

42.99.Z Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

42.21.Z Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

42.13.Z Roboty związane z budową mostów i tuneli

42.11.Z Roboty związane z budową dróg i autostrad

41.20.Z Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

35.23.Z Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym

35.22.Z Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym

35.14.Z Handel energią elektryczną

35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej

Redaktor strony: Marta Zdrzynicka

Telefon kontaktowy: tel. (+48) 42 275 50 76

mail: marta.zdrzynicka@sse.lodz.pl

Instrukcja korzystania

Powrót do strony głównej serwisu ŁSSE możliwy jest przez kliknięcie ikonki „domku” na belce nawigacji w górnej części ekranu, po lewej stronie).

Udostępniający: Małgorzata Prochowska

Wytwarzający/Odpowiadający: Marta Zdrzynicka

Czas udostępnienia: 03-04-2014 (po raz pierwszy 02-12-2011)

Czas wytworzenia: 02-12-2011