Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. z siedzibą w Łodzi zaprasza do współpracy podmioty zainteresowane realizacją projektu deweloperskiego polegającego na optymalnym zagospodarowaniu części nieruchomości stanowiącej działkę gruntu nr 80/39, obręb W-25, położoną w Łodzi na terenie zabytkowego osiedla KSIĘŻY MŁYN w rejonie ulic: ks. Biskupa W. Tymienieckiego – Fabryczna – Magazynowa – Targowa.

Z treścią Memorandum inwestycyjnego zawierającego opis nieruchomości, koncepcję przedsięwzięcia oraz założenia partnerstwa biznesowego można zapoznać się na stronie internetowej Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej www.sse.lodz.pl w Biuletynie Informacji Publicznej (przetargi ogłoszone).

Zainwestuj w jednej z najbardziej atrakcyjnych i najszybciej rozwijających się dzielnic Łodzi!

DO POBRANIA:

Memorandum inwestycyjne_Kompleks 3 (.doc)