Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza zapytanie ofertowe nr DRP.092.02-04.2024.KK na świadczenie usług telekomunikacyjnych i usług bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą fabrycznie nowych aparatów telefonicznych na potrzeby realizacji projektu pn.: „Strefa RozwoYou 3.0” oraz projektu pn.: „Strefa Transformacji”.