Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza zapytanie ofertowe nr DRP.092.2-02.2024.TD na świadczenie usługi wywiadu gospodarczego za pomocą portalu internetowego na potrzeby realizacji projektu „Strefa RozwoYou 3.0”.

Projekt „Strefa RozwoYou 3.0.” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu „Fundusze Europejskie” na lata 2021-2027, priorytet FELD.08 Fundusze europejskie dla edukacji i kadr w Łódzkiem, działanie FELD.08.02 Usługi rozwojowe dla pracowników, realizowany przez ŁSSE S.A.