Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza zapytanie ofertowe nr DRP.092.4-01.2024.GG na świadczenie usług eksperckich związanych z wdrażaniem przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A Projektu pn. „HoReCa – Dotacje na Inwestycje” finansowanego ze środków Krajowego Planu odbudowy i Zwiększenia Odporności oraz Unii Europejskiej.

Zamówienie realizowane jest w ramach Projektu „HoReCa – dotacje na inwestycje”, finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz Unii Europejskiej w ramach Inwestycji A 1.2.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności.