Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 ŁSSE S.A. zlokalizowanego w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G (działki nr 80/39, 80/13, 80/35 obręb W-25 miasta Łódź)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy budowy parkingu […]

Read More… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy budowy parkingu wraz z infrastrukturą towarzysząca oraz zagospodarowaniem terenu dla potrzeb Kompleksu 3 ŁSSE S.A. zlokalizowanego w Łodzi przy ul. ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22G (działki nr 80/39, 80/13, 80/35 obręb W-25 miasta Łódź)

Postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.30.2023.MO na wykonanie robót dekarskich i elewacyjnych na budynkach zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22/24 (dz. o nr ewid. 80/39, obręb W-25)

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 jako zarządzający Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, ogłaszam postępowanie […]

Read More… from Postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.30.2023.MO na wykonanie robót dekarskich i elewacyjnych na budynkach zlokalizowanych na terenie Kompleksu 3 ŁSSE przy ul. Tymienieckiego 22/24 (dz. o nr ewid. 80/39, obręb W-25)

Informacja o wyborze oferty i podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa elewacji (odsłoniętych po wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony zakładu produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G”

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, iż w wyniku postępowania konkurencyjnego na wyłonienie […]

Read More… from Informacja o wyborze oferty i podpisaniu umowy z Wykonawcą zadania pn. „Przebudowa elewacji (odsłoniętych po wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony zakładu produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G”

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji budynku 75 przy ul. Tymienieckiego 22H na działce ewidencyjnej nr 80/40, obręb W-25

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji […]

Read More… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na remoncie i adaptacji budynku 75 przy ul. Tymienieckiego 22H na działce ewidencyjnej nr 80/40, obręb W-25

Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie postępowania konkurencyjnego na stworzenie, utrzymanie, hosting i serwis przez czas trwania licencji oraz czteroletnia licencja na aplikację – interaktywna mapa terenów inwestycyjnych, z możliwością zamówienia dodatkowych usług nieprzekraczających 30% wartości wynagrodzenia za Przedmiot Zamówienia

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że w wyniku postępowania konkurencyjnego na stworzenie, […]

Read More… from Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie postępowania konkurencyjnego na stworzenie, utrzymanie, hosting i serwis przez czas trwania licencji oraz czteroletnia licencja na aplikację – interaktywna mapa terenów inwestycyjnych, z możliwością zamówienia dodatkowych usług nieprzekraczających 30% wartości wynagrodzenia za Przedmiot Zamówienia

Postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.27.2023.ŁM na wyłonienie Projektanta do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomościach usytuowanych na działkach o nr ew. 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8 obręb W-8 m. Łódź wchodzących w skład Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ulicy Stokowskiej o łącznej powierzchni ok. 5,9 ha

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.27.2023.ŁM na wyłonienie Projektanta […]

Read More… from Postępowanie konkurencyjne nr DIK.450.27.2023.ŁM na wyłonienie Projektanta do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz z zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomościach usytuowanych na działkach o nr ew. 241/4, 241/5, 241/6, 241/7, 241/8 obręb W-8 m. Łódź wchodzących w skład Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ulicy Stokowskiej o łącznej powierzchni ok. 5,9 ha

Ogłoszenie wyniku postępowania konkurencyjnego nr DIK.450.20.2023.JN na wyłonienie Projektanta do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości na działkach o nr ew. 241/4 241/5 241/6 241/7 241/8 obręb W-8 Łódź wchodzących w skład Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ulicy Stokowskiej o łącznej powierzchni ok. 5,9 ha

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 informuje, że postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Projektanta wielobranżowej […]

Read More… from Ogłoszenie wyniku postępowania konkurencyjnego nr DIK.450.20.2023.JN na wyłonienie Projektanta do wykonania wielobranżowej dokumentacji projektowej wraz z nadzorem autorskim dla planowanej inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych wraz zapleczem biurowym oraz zagospodarowaniem terenu niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości na działkach o nr ew. 241/4 241/5 241/6 241/7 241/8 obręb W-8 Łódź wchodzących w skład Kompleksu 12 ŁSSE w Łodzi przy ulicy Stokowskiej o łącznej powierzchni ok. 5,9 ha

Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa elewacji (odsłoniętych po wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony zakładu produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G“

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. 90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55 ogłasza postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych […]

Read More… from Postępowanie konkurencyjne na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa elewacji (odsłoniętych po wyburzeniu hali): elewacji ściany murowanej od wschodniej strony zakładu produkcyjnego przy ulicy Tymienieckiego 22G“