Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 21.12.2023r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr DI.092.98.2023.AK na kompleksowe świadczenie usług prawnych związanych z realizacją Projektu „RE_D: RETHINK DIGITAL – CENTRAL POLAND DIGITALISATION HUB” oferta złożona przez:

BLH Lenczewski, Szlawski, Godyń Adwokaci i Radcowie Prawni Sp. p. z siedzibą w Łodzi przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 16/1, kod pocztowy 90-255, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000755165, NIP 7252284124, REGON 381666198, reprezentowana przez wspólnika – Michała Lenczewskiego,

została wybrana jako najkorzystniejsza.

Dziękujemy za złożone oferty!