Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że postępowanie konkurencyjne na wyłonienie generalnego wykonawcy robót budowlanych składających się na Inwestycję pn. „Zmiana sposobu użytkowania piętra + 3 budynku F zlokalizowanego przy ul. Tymienieckiego 22g. (zmiana funkcji biurowej na funkcje oświaty)”.zostało zakończone.

Postępowanie na wykonawstwo wygrała firma „JAWBUD Sp. z o.o.” z siedzibą Al. Józefa Piłsudzkiego 67, 90-329 Łódź