Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

ogłasza zapytanie ofertowe nr DRP.092.01.2024.AT na kompleksowe świadczenie usług prawnych związanych z realizacją Projektów: „Strefa RozwoYou 3.0” i „Strefa Transformacji”.