AXI IMMO jest największą polską firmą doradczą, która oferuje usługi w najdynamiczniej rozwijających się sektorach nieruchomości komercyjnych: powierzchni magazynowych i hal produkcyjnych, centrów danych (Data Center), BTS i BTO, SBU, powierzchni biurowych, gruntów inwestycyjnych, PRS oraz doradztwie inwestycyjnym. Doradzamy przy wynajmie i sprzedaży tych nieruchomości, zarządzaniu i wycenach.

Współpracujemy z międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami m.in. Carter Jonas, IRELS, PRAXI Valuations, AHK i SPCC. Posiadamy 6 biur w Polsce w Warszawie, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu i Gdańsku.

AXI IMMO zostało wielokrotnie nagradzane, w tym otrzymało tytuł najlepszej Lokalnej Agencji Roku w latach 2012 – 2019 i 2021 w konkursie CiJ Awards oraz nagrodę dla Najlepszego Zespołu w sektorze magazynowym w latach 2016 – 2017. W 2019 i 2023 r. firma była laureatem w kategorii Lokalna Agencja w konkursie CEE Investment Awards. W 2023 r. AXI IMMO zostało wybrane Lokalnym Agentem Roku 2023 w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w konkursie CEEQA.

AXI IMMO is the largest Polish advisory firm that offers services in the fastest-growing commercial real estate sectors: industrial and production facilities, Data Centers, BTS and BTO, SBU, office, land, PRS, and investment advisory. We advise on leasing real estate assets, as well as on their acquisition and disposal, valuation, and management.

AXI IMMO cooperate with international organizations and associations, such as Carter Jonas, IRELS, PRAXI Valuations, AHK and SPCC. We have 6 offices in Poland in Warsaw, Katowice, Kraków, Łódź, Wrocław, and Gdańsk.

AXI IMMO has received numerous awards, including Best Local Agency of the Year in 2012 – 2019 and 2021 in the CiJ Awards and the award for Best Team in the warehouse sector in 2016 – 2017. In 2019 and 2023, the company won the Local Agency category in the CEE Investment Awards. In 2023, AXI IMMO was named Local Agent of the Year 2023 in the CEE region at the CEEQA.

Nasze dane kontaktowe:

Axi Immo Group Sp. z o.o.
Siedziba główna
ul. Twarda 18,
00-105 Warszawa

tel.: +48 22 111 00 01 lub +48 725 300 600
e-mail: office@axiimmo.com
strona internetowa: www.axiimmo.com