English version below

Pieniądze dla biznesu A. Szymałkowska S. Aleksandrow sp.j. oferuje kompleksowe usługi konsultingowe w zakresie pozyskiwania i rozliczenia finansowania zewnętrznego, ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, NFOŚiGW i wielu innych. Wieloletnie doświadczenie oraz kompetencje naszych specjalistów mają odzwierciedlenie w przeszło kilkuset projektach inwestycyjnych zrealizowanych z sukcesem w ubiegłych latach.

Zapewniamy także wsparcie w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Z naszej oferty skorzystało już wiele firm, które włączyliśmy do ekosystemu biznesowego ŁSSE.

Obszary finansowania:

  • Inwestycje w innowacje – produktowe/procesowe
  • Cyfryzacja/Przemysł 4.0.
  • Czysta energia – OZE
  • Prace B+R

Co nas wyróżnia?

Zajmujemy się wsparciem przedsiębiorstw w procesie realizacji innowacyjnych przedsięwzięć oraz ich finansowania.

Każdy projekt dopracowujemy w najmniejszym szczególe.

Nasi Klienci cenią nie tylko nasz profesjonalizm, ale też dobrą atmosferę współpracy.

Jesteśmy brokerem innowacji – współpracujemy z ekspertami z wielu branż, co ułatwia naszym Klientom dostęp do know – how stanowiącego bazę aplikacji.

Zapraszamy do współpracy!

Nasza siedziba:

Pieniądze dla biznesu Szymałkowska Aleksandrow sp.j.
Andrzeja Struga 78, lok.A26
90-557 Łódź

tel: (+48) 605-362-143
e-mail: s.aleksandrow@pieniadzedlabiznesu.pl
strona internetowa: pieniadzedlabiznesu.pl

Pieniądze dla biznesu Szymałkowska Aleksandrow sp.j. offers comprehensive consulting advisory in the field of acquiring and settling external financing, including EU Funds, the European Economic Area (EEA Grants), the National Fund for Environmental Protection and Water Management (NFOŚiGW), and many others. Our team’s extensive experience and expertise is reflected in the successful implementation of over several hundred investment projects in previous years. We also provide support within the Polish Investment Zone. Many companies have already benefited from our services, as we have integrated them into the business ecosystem of the Łódź Special Economic Zone (ŁSSE).

Areas of financing:

  • Innovation investments – product/process
  • Digitalization/Industry 4.0
  • Clean energy – RES
  • R&D

What sets us apart?

We specialize in supporting companies in the realization and financing process of innovative projects. Each project is meticulously developed in every detail.

Our clients appreciate not only our professionalism but also the positive working atmosphere.

We are an innovation broker – collaborating with experts from various industries, facilitating our clients’ access to a knowledge base.

We invite you to cooperate!

Our headquarters:

Pieniądze dla biznesu Szymałkowska Aleksandrow sp.j.
ul. Andrzeja Struga 78, lok.A26
90-557 Łódź

phone: (+48) 605-362-143
e-mail: s.aleksandrow@pieniadzedlabiznesu.pl
website: pieniadzedlabiznesu.pl