English version below

TAKENAKA CORPORATION jest japońską najstarszą firmą architektoniczną, inżynierską i budowlaną z ponad 400-letnią tradycją datującą się od 1610 roku. Takenaka Europe została założona w 1973 roku w Dusseldorfie, potem nasza działalność uległa rozszerzeniu na 12 krajów Europy. Takenaka dotychczas zrealizowała ponad 1500 projektów w Europie. W Polsce firma zrealizowała ponad 100 projektów.

Zatrudniając globalnie ponad 9000 profesjonalistów i osiągając obrót ponad 10 miliardów EUR rocznie, Takenaka Corporation jest jedną z największych i najstarszych firm inżyniersko-budowlanych w świecie, która została oceniona przez „Forbes” jako najbardziej ceniona firmowa marka budowlaną.

„BUDYNEK TO NIE PRODUKT ALE DZIEŁO SZTUKI”

Słowa te wypowiedziane przez Toemona Takenakę,
założyciela Takenaka Corporation, są naszym mottem.

Takenaka oferuje profesjonalne usługi consultingowe, projektowe, budowlane i serwisowe obejmujące wybór terenów pod inwestycje włącznie z ich analizą techniczną, koncepcję projektową, projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projekt wykonawczy, zarządzanie budową, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie dla obiektów przemysłowych, handlowych i ogólnego przeznaczenia.

Stosujemy zintegrowane podejście w realizacji inwestycji budowlanych, począwszy od planowania i projektowania, aż do budowy i utrzymania. Przy wykorzystaniu specjalistycznej wiedzy i techniki, zapewniamy optymalną kombinację „czasu, kosztów i jakości” w celu spełnienia wymagań klienta.

Kompleksowe usługi świadczymy w branżach: motoryzacyjnej, maszynowej, elektrycznej i elektronicznej, spożywczej, logistycznej, chemicznej, farmaceutycznej, energetyki konwencjonalnej, odnawialnej i nuklearnej.

Takenaka Europe posiada certyfikaty ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 w zakresie planowania, projektowania i budowy, obiektów przemysłowych i ogólnego przeznaczenia.

Nasze dane kontaktowe:

Takenaka Corporation
Wrocław Office: Bielany Business Point
Ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

telefon: (+48) 71 360 89 80
e-mail: info@takenaka.pl
strona internetowa: www.takenaka.eu / www.takenaka.co.jp/takenaka_e

TAKENAKA CORPORATION is Japan’s oldest architecture, engineering and construction company with over 400 years of tradition dating back as of 1610. Takenaka Europe was founded in 1973 in Dusseldorf, Germany, then our business expanded to 12 of European countries. Takenaka has completed over 1500 projects so far in Europe, including design, design-build and construction management projects. In Poland, Takenaka is proud to have carried out over 100 projects.

With over 9000 employees worldwide and more than EUR 10 billion EUR annual turnover, Takenaka is one of the largest and oldest design and construction companies in the world. In addition, Takenaka Corporation has been assessed as the most admired construction company brand in the world, according to “Forbes”.

“A BUILDING IS NOT A PRODUCT BUT A WORK OF ART”

These words spoken by Toemon Takenaka,
the founder of Takenaka Corporation, continue to guide us today.

Takenaka Europe provides professional consulting, design, construction and maintenance services including: site selection and technical due diligence, conceptual design, basic design including obtaining of building permit, detailed design, construction management, obtaining occupancy permit, facility maintenance, general consulting in engineering and construction of various industrial, commercial and general building facilities.

We have developed a “Total Package System” as an integrated system from planning and design to construction and maintenance. By utilizing our various know-how and techniques, we provide the most suitable “time, cost and quality” combination to meet the customer’s requirements.

We provide our design-build services mostly for industrial projects such as: automotive and machinery-related facilities, electricity and electronic-related facilities, food-related facilities, logistic facilities, chemical, pharmaceutical, conventional, renewable and nuclear energy.

Takenaka Europe is holder of ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and OHSAS 18001:2007 quality certificates for the scope: design, planning, engineering and construction of industrial and commercial buildings.

Contact address:

Takenaka Corporation
Wrocław Office: Bielany Business Point
Ul. Irysowa 1, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

phone: (+48) 71 360 89 80
e-mail: info@takenaka.pl
website: www.takenaka.eu / www.takenaka.co.jp/takenaka_e