Informacja o rozstrzygnięciu przetargu – Podstrefa Radomsko, Kompleks 2

01.09.2017

Informacja o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Radomsko, Kompleks 2

W dniu 30 sierpnia 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE
w Podstrefie Radomsko, Kompleks 2 oraz niezabudowaną nieruchomość gruntową, stanowiącą własność Gminy Miejskiej Radomsko, położoną w Radomsku przy ul. Stolarzy (powiat radomszczański, województwo łódzkie), oznaczoną jako działka gruntu o numerze 5/133 o powierzchni 0,4000 ha, obręb ewidencyjny 36, dla której Sąd Rejonowy w Radomsku, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze PT1R/00056334/4, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma RCO Sp. z o.o. z siedzibą w Radomsku. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

RCO Sp. z o.o. to spółka działająca w branży meblarskiej.

INWESTYCJA:

Celem inwestycji jest budowa zakładu produkcji frontów meblowych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 6.000.000,00 zł w terminie
do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskaniu zezwolenia,
co najmniej 15 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku i utrzymać zatrudnienie
na poziomie co najmniej 15 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2022 roku.

 

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW