Informacja o wyłonieniu wykonawcy na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

29.03.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w wyniku postępowania konkurencyjnego na świadczenie usług cateringowych na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., w dniu 23.03.2022r. dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę KamZa Design Kamil Zapędowski.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW