Informacja o wyłonieniu wykonawcy obsługi prawnej w trybie postępowania przetargowego w ramach projektu Strefa RozwoYou 2 realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

24.10.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w wyniku postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy doradztwa prawnego w ramach projektu Strefa RozwoYou 2, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; ogłoszonego w dniu 08.10.2019r, dokonano wyboru oferty złożonej przez Kancelarię Radcy Prawnego Małgorzatę Żurawik-Szychowską.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW