Informacja o wyłonieniu wykonawcy obsługi prawnej w trybie postępowania przetargowego w ramach projektu Strefa RozwoYou 2 realizowanego przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A.

31.07.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, że w wyniku postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy obsługi prawnej w ramach projektu Strefa RozwoYou 2, który jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; ogłoszonego w dniu 16.07.2019r, dokonano wyboru oferty złożonej przez Business Law House Adwokaci Jakubiec i Lenczewski Spółka Partnerska.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW