Informacja o wyłonieniu wykonawcy usługi wykonania i wdrożenia generatora wniosków wraz z obsługą administracyjno – programistyczną, zaprojektowania i wykonania strony internetowej dla Programu Re_Open UK wraz z obsługą i aktualizacją treści strony internetowej oraz usługi hostingu (zapytanie ofertowe nr 1/2022)

03.02.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, iż w dniu 31-01-2022 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania nr 1/2022, oferta złożona przez The Humans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS: 0000843399) została wybrana jako najkorzystniejsza.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

Informujemy, że w dniu 7 lutego 2022 r. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna zawarła z The Humans Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę na świadczenie usług informatycznych w zakresie zgodnym z Zapytaniem ofertowym nr 1/2022.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW