Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług cateringowych

04.03.2019