Informacja o wyłonieniu wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego na zakup samochodu służbowego na potrzeby Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.

10.05.2019

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. informuje, że w wyniku przetargu nieograniczonego na zakup samochodu służbowego ogłoszonego w dniu 18.03.2019r. dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Toyota Łódź, ul. Brzezińska 24A, 92-103 Łódź.

Dziękujemy za wszystkie złożone oferty.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW