Informacja o wyłonieniu Wykonawcy w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle, w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”

07.09.2020

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiającego, tj. Grupy Startupów (nr zamówienia: DPIK.092.90.2020) wyłoniono wykonawcę na świadczenie usług szkoleniowych z zakresu technologii 5G w tym jej wykorzystania w przemyśle, w projekcie „Modele Akceleracyjne w Innowacjach Technologicznych”, określonych w zapytaniu z dnia 30.07.2020 r. – dokonano wyboru oferty złożonej przez firmę Ericsson Sp. z o.o.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW