Informacja o wyłonieniu wykonawcy – Zapytanie Ofertowe na świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń w projekcie „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych”

03.10.2019

Szanowni Państwo,
w załączeniu przedstawiamy informację o wynikach postępowania na świadczenie usług cateringowych na potrzeby wydarzeń w projekcie „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” (zapytanie ofertowe z dn.20.09.2019r.)

Dziękujemy za złożone oferty.

Projekt „Modele Akceleracji w Innowacjach Technologicznych” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.1: Otoczenie biznesu, Poddziałanie II.1.2: Profesjonalizacja usług biznesowych.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW