Informacja o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Ksawerów Kompleks 6 Obszar 1

04.12.2017

W dniu 7 listopada 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Ksawerów, Kompleks 6, Obszar 1 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w Ksawerowie, w obrębie 10 Ksawerów, gmina Ksawerów (powiat pabianicki, województwo łódzkie), składająca się z działek gruntu o numerach: 2161/27, 2161/28, 2161/29, 2161/30, 2161/31, 2161/32, 2161/33, 2161/34, 2161/36, 2161/38, 2161/39, 2161/52, 2161/53, 2161/54, 2161/55 oraz 2161/56 o łącznej powierzchni 29,2242 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00034587/2, LD1P/00060344/8, LD1P/00060345/5 oraz LD1P/00060392/9, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Miele Technika Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR: Miele Technika Sp. z o.o. to spółka wchodząca w skład Grupy Miele specjalizującej się w produkcji sprzętów gospodarstwa domowego.

INWESTYCJA: Przedmiotowa inwestycja polegać ma na wybudowaniu nowego zakładu, w którym produkowana będzie nowa linia pralek w oparciu o innowacyjną technologię, niestosowaną dotychczas w innych zakładach Miele na świecie. W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 200.500.000,00 zł w terminie do 30 czerwca 2022 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskaniu zezwolenia, łącznie co najmniej 350 pracowników w terminie do dnia 30 czerwca 2022 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 października 2026 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW