INFORMACJA o wynikach przetargu łącznego mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE – Podstrefa Zgierz, Kompleks 3

27.03.2017

W dniu 20 marca 2017 roku został rozstrzygnięty przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie ŁSSE w Podstrefie Zgierz, Kompleks 3 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną w miejscowości Lućmierz, w obrębie 0024 Lućmierz-Las, gmina Zgierz (powiat zgierski, województwo łódzkie), oznaczoną jako działka gruntu nr 258/30 o powierzchni 7,0235 ha, dla której Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr LD1G/00093398/2, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła firma Goldbeck Elementy Polska sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE. Jest to pierwsze zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie ŁSSE tego inwestora.

INWESTOR:

Goldbeck Elementy Polska należy do Grupy Goldbeck – niemieckiej firmy rodzinnej, która specjalizuje się w projektowaniu, budowie i usługach w zakresie licznych typów budynków (w tym hal przemysłowych, hal logistycznych, budynków biurowych, parkingów wielopoziomowych, centrów handlowych, chłodni).

INWESTYCJA:

Celem inwestycji jest utworzenie nowego zakładu produkcyjnego na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, specjalizującego się w produkcji prefabrykowanych stalowych elementów nośnych dla celów budownictwa ogólnego, w tym głównie słupów stalowych, dźwigarów kratownicowych i pełnych belek podsuwnicowych oraz elementów drobnych.

W związku z nową inwestycją Przedsiębiorca zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 105.000.000,00 zł w terminie do dnia 31 grudnia 2019 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskaniu zezwolenia, łącznie co najmniej 100 pracowników, z czego co najmniej 75 pracowników w terminie do dnia 30 września 2022 roku i utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 75 pracowników do dnia 30 września 2026 roku oraz zatrudnić kolejnych co najmniej 25 pracowników w terminie do dnia 30 września 2024 roku i utrzymać zatrudnienie łącznie na poziomie co najmniej 25 pracowników w terminie do dnia 30 września 2026 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW