Informacja o wynikach przetargu mającego na celu sprzedaż nieruchomości położonej w Ksawerowie przy ul. Szkolnej

11.06.2021

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 25 maja 2021 roku został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej, położonej w Ksawerowie, w obrębie 10 Ksawerów, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 2192/6 o powierzchni 1,6694 ha, dla której Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1P/00063750/8.

Przetarg wygrali Krystyna Kasznicka, Krzysztof Kasznicki i Adam Kasznicki będący wspólnikami prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej pod nazwą PPHU TRANS-TEX S.C. Krystyna Kasznicka, Krzysztof Kasznicki, Adam Kasznicki z siedzibą w Pabianicach.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW