Informacja o wynikach przetargu mającego na celu sprzedaż nieruchomości położonych w Ksawerowie

07.07.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 27 czerwca 2022 roku został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości gruntowych, położonych w Ksawerowie, w obrębie ewidencyjnym 0010 Ksawerów, oznaczonych jako działki gruntu o numerach:

  • 2164/32, 2164/34, 2164/36, 2164/82, 2164/84, 2164/86 i 2164/38 o łącznej powierzchni 20,5005 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste numerach: LD1P/00061191/7 oraz LD1P/00061554/0 (teren inwestycyjny I);
  • 2164/39, 2164/83, 2164/85 i 2164/42 o łącznej powierzchni 5,1490 ha, dla których Sąd Rejonowy
    w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00061191/7 oraz LD1P/00040421/6 (teren inwestycyjny II);
  • 2192/1, 2192/3, 2192/8 i 2164/50 o łącznej powierzchni 3,3795 ha, dla których Sąd Rejonowy
    w Pabianicach, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00063401/7, LD1P/00063751/5 oraz LD1P/00065183/6 (teren inwestycyjny III);
  • 2192/10, 2192/15 i 2164/73 o łącznej powierzchni 2,7153 ha, dla których Sąd Rejonowy w Pabianicach,
    V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1P/00063751/5, LD1P/00064743/3 oraz LD1P/00064978/9 (teren inwestycyjny IV).

Przetarg wygrała spółka DAIKIN Manufacturing Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW