Informacja o wynikach przetargu mającego na celu sprzedaż nieruchomości położonych w Łodzi przy ul. Ofiar Terroryzmu 11 Września/Tomaszowskiej/Informatycznej

14.07.2022

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna
90-349 Łódź, ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G
tel. 42 676 27 53, 676 27 54, fax 42 676 27 55

informuje, że w dniu 21 czerwca 2022 roku został rozstrzygnięty przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łodzi, w obrębie W-36, oznaczonych jako działki o numerach: 71/144, 71/149, 71/8, 71/9, 71/1 oraz udziału wynoszącego 14/16 części we współwłasności działki numer 71/33 o łącznej powierzchni 5,6038 ha, dla których Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XVI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgi wieczyste o numerach: LD1M/00303702/9, LD1M/00180182/8, LD1M/00179689/2 i LD1M/00180178/7.

Przetarg wygrała spółka Spedycja Polska – SPEDCONT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW