INFORMACJA o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Koluszki

24.03.2014

W dniu 12 marca 2014 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który: uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Koluszki, Kompleks 2 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową położoną na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Koluszkach, przy ul. Nasiennej, oznaczoną jako działka gruntu nr 38/19, obręb geodezyjny 2, o pow. 3,1630 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1B/00031961/3, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Spółka Logiq Rożko Sp. j. z siedzibą w Białymstoku. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR: 

LOGIQ ROŻKO Spółka Jawna jest firmą celową, utworzoną dla realizacji inwestycji planowanej 

w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, polegającej na wybudowaniu Centrum Dystrybucyjnego. Przedmiotem działalności Spółki mają być usługi outsourcingowe w zakresie dystrybucji wyrobów wyposażenia łazienek, na bazie doświadczeń i grupy odbiorców firmy BR Konsorcjum Sp. z o.o. Refleks spółka komandytowa.

INWESTYCJA:

Na terenie Strefy Spółka uruchomi Centrum Dystrybucyjne, w ramach którego świadczone będą – na rzecz dostawców artykułów wyposażenia wnętrz – usługi logistyczne w zakresie dostaw, konfekcjonowania wyrobów, etykietowania i organizacji transportu docelowego. W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 18.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 30 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku i utrzymać zatrudnienie na tym poziomie do dnia 31 grudnia 2018 roku.

 

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW