INFORMACJA o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Kutno, Kompleks 3

24.02.2014

W dniu 11 grudnia 2013 roku rozstrzygnięty został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Kutnie przy ul. Wschodniej, oznaczoną jako działka gruntu nr ewid. 825/9, o powierzchni 1,6045 ha, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr LD1K/00048221/5, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Spółka Star Fitness S.A. z siedzibą w Poznaniu. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Firma Star Fitness S.A. działa w branży fitness i specjalizuje się w kompleksowym wyposażeniu siłowni i klubów fitness w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie Strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 8.000.000,00 zł
w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz zatrudnić na terenie Strefy, po dniu uzyskania zezwolenia, co najmniej 20 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz utrzymać zatrudnienie na poziomie co najmniej 30 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2021 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW