Informacja o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Kutno

23.02.2014

INFORMACJA

o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Kutno

W dniu 1 października 2012 roku zakończony został przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Kutno, Kompleks 3 oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość gruntową, położoną w Kutnie przy ul. Południowej, oznaczoną jako działka gruntu nr 200/6, obręb geodezyjny 3 Sklęczki, o pow. 2,8294 ha, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr LD1K/00036095/5, na której prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Spółka Beef-Beef Sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Firma Beef-Beef Sp. z o.o. będzie prowadziła działalność na rynku produkcji mięsa wołowego. Przedmiotem inwestycji jest budowa zakładu przetwórstwa mięsa o łącznej powierzchni całkowitej ok. 29. 000 m2. Przedsięwzięcie obejmuje budowę hali produkcyjnej wraz z instalacjami, w tym chłodniami i instalacjami chłodniczymi oraz uruchomienie linii produkcyjnych: do uboju, rozbioru mięsa i pakowania próżniowego.

INWESTYCJA:

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy – po dniu uzyskania zezwolenia – kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 69.509.600,00 PLN
w terminie do dnia 30 września 2015 roku oraz zatrudnić na terenie strefy co najmniej 105 pracowników w terminie do dnia 30 września 2015 roku oraz utrzymać zatrudnienie na ww. poziomie do dnia 30 września 2020 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW