INFORMACJA o wynikach przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Łowicz

23.02.2014

W dniu 11 kwietnia 2012 roku został przeprowadzony przetarg łączny mający na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Łowicz Kompleks 1 i 2 oraz nabędzie niezabudowane nieruchomości gruntowe w Łowiczu w obrębie 6 Łowicka Wieś, przy ul. Ekonomicznej, składające się z działek gruntu o numerach ewidencyjnych: 3865/3 o pow. 0,1567 ha, 3866/5 o pow. 0,2342 ha, 3867/3 o pow. 0,1801 ha, 3849/3 o pow. 0,0995 ha, 3850/5 o pow. 0,2173 ha, 3851/3 o pow. 0,5609 ha, 3882/1 o pow. 0,2983 ha, 3881/1 o pow. 0,6893 ha, 3880/1 o pow. 0,4097 ha, 3879/1 o pow. 0,3633 ha, 3878/1 o pow. 0,4088 ha, 3853/1 o pow. 0,8209 ha, 3852/1 o pow. 0,6188 ha, 3851/1 o pow. 1,3238 ha, 3850/3 o pow. 0,8336 ha, 3849/1 o pow. 0,4178 ha, 3848/1 o pow. 0,4184 ha, 3847/1 o pow. 0,2567 ha, 3846/1 o pow. 0,8530 ha, 3878/4 o pow. 0,2088 ha, 3879/4 o pow. 0,1829 ha, 3880/4 o pow. 0,2274 ha, 3881/4 o pow. 0,3680 ha, 3852/3 o pow. 0,3026 ha, 3853/3 o pow. 0,3954 ha, 3882/3 o pow. 0,1826 ha – oznaczone w księdze wieczystej nr KW 28485; 3866/8 o pow. 0,1807 ha, 3850/8 o pow. 0,2914 ha, 3850/6 o pow. 0,8607 ha – oznaczone w księdze wieczystej nr KW 15051; 3716/12 o pow. 0,0058 ha, 3716/13 o pow. 0,0107 ha, 3716/14 o pow. 0,0109 ha, 3716/15 o pow. 0,0126 ha – oznaczone w księdze wieczystej nr KW 30264, o łącznej powierzchni 12,4016 ha, na których prowadzona będzie działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

Ofertę do przetargu złożyła Spółka United Oilfield Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Komisja rozstrzygnęła przetarg pozytywnie i uznała, że Przedsiębiorca ten może uzyskać zezwolenie na działalność w ŁSSE.

INWESTOR:
Spółka prowadzi działalność związaną z przemysłem wydobycia ropy i gazu. W ramach nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, Inwestor zamierza zakupić nieruchomości gruntowe, na których planowane jest wybudowanie bazy logistyczno-magazynowej z zapleczem administracyjnym, na terenie której magazynowany będzie sprzęt specjalistyczny oraz świadczone będą usługi instalowania, montażu, remontów i przeglądów urządzeń sejsmicznych, wiertniczych, urządzeń używanych do badań geofizycznych, wierceń poszukiwawczych i eksploatacyjnych oraz szczelinowania hydraulicznego.

W związku z nową inwestycją Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 35.000.000,00 PLN w terminie do dnia 31 grudnia 2013 r. oraz zatrudnić na terenie strefy co najmniej 120 pracowników w terminie do dnia 31 grudnia 2013 roku oraz utrzymać zatrudnienie na ww. poziomie do dnia 31 grudnia 2016 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW