INFORMACJA o wynikach przetargu na wyłonienie przedsiębiorcy, który otrzyma zezwolenie na działalność w ŁSSE Podstrefa Przykona

23.02.2014

W dniu 18 marca 2013 roku nastąpiło rozstrzygnięcie przetargu mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który uzyska zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Podstrefie Przykona oraz nabędzie niezabudowaną nieruchomość, oznaczoną jako działka gruntu o nr 635/1, położoną w miejscowości Przykona, o powierzchni 0,6226 ha, dla której Sąd Rejonowy w Turku – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą KW Nr KN1T/00041929/6, na której będzie prowadzona działalność gospodarcza objęta zezwoleniem.

W wyniku przetargu wyłoniona została oferta złożona przez firmę ASTI Sp. z o.o.

 

INWESTYCJA:  

Projekt inwestycyjny polegać będzie na budowie hali w której produkowane będą dodatki do żywności. Na terenie przedsiębiorstwa powstanie również laboratorium sprawdzające jakość produktów oraz opracowujące nowe mieszanki.

Spółka zamierza ponieść na terenie strefy po dniu uzyskania zezwolenia kwalifikowane wydatki inwestycyjne w wysokości co najmniej 1.000.000,00 PLN
w terminie do dnia 31 grudnia 2016 r. oraz zatrudnić po dniu uzyskania zezwolenia co najmniej 5 nowych pracowników w terminie do dnia 1 września 2014 roku i utrzymać zatrudnienia na tym poziomie do dnia 1 września 2017 roku.

WRÓĆ DO LISTY PRZETARGÓW